Pozew o rozwód. Rozwiedziemy Cię żwawiej niż myślisz

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednakże nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się to powód i pozostała strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy nie zapominać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego witryny są rodzicami. Zakładając jednakże, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak najbardziej może zostać orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego obszaru zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat zadania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego bez orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze związek małżeński zostało zawarte. Piszemy jakie jest nasze stanowisko na temat władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli kliknij na ta strone jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem katalogów dokładnych adresów. Sporządzamy pozbawiające sił i energii uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Pozew o rozwód. Rozwiedziemy Cię żwawiej niż myślisz”

Leave a Reply

Gravatar