Nieduże odszkodowanie z OC- mamy na to sprawne rozwiązanie
Jakim sposobem uzyskać należne odszkodowanie z oc. Dużo zapytań tej treści trafiło w ostatnim tygodniu do naszej skrzynki mailowej. Po poniższym artykule postaramy się w sposób jak w najwyższym stopniu przystępny napisać, w jaki sposób uzyskać korzystne dla siebie zobowiązanie, jakich niedoborów unikać i co uczynić w sytuacji, kiedy firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty należnego odszkodowania. Teoretycznie sprawa prezentuje się bardzo prosto. Zgodnie, albowiem z przepisami kodeksu cywilnego każdy, kto z winy swojej wyrządził drugiemu krzywdy zobowiązany jest do do niej naprawienia.

W związku z wysokim ryzykiem, które wydaje się związane z prowadzeniem samochodów mechanicznych każdy kierowca w Polsce jest zobowiązany służące do wykupienia obowiązkowej polisy OC. Wobec tego obowiązek odbudowania szkody wynikłej w związku ze spowodowaniem wypadku samochodowego jest przenoszona na wytwórnia ubezpieczeń (samemu ubezpieczycielowi przysługuje tzw. prawo regresu przy stosunku do sprawcy wypadku). Problem pojawia się w momencie, kiedy odszkodowanie z oc wydaje się przez ubezpieczyciela niewypłacane albo jest przekazywane, ale w zaniżonej wysokości. Punktem fundamentalnym, aby starać się o sprawiedliwe odszkodowanie jest kompetentne wykazanie wielkości szkody, którą ponieśliśmy.

Rozróżniamy w tym miejscu szkodę zaistniałą dzięki naszym majątku np. uszkodzenie samochodu. W tym przypadku konieczna jest opinia biegłego rzeczoznawcy. Generalnie każdy ubezpieczający ma swoich biegłych, którzy ustalają wielkość powstałej krzywdy. Jest zrozumiałym, że pierwotnego opinie są w dużej mierze podyktowane interesem spółki ubezpieczeniowej. Oczywiście sami także możemy powołać własnego rzeczoznawcę, aby to on wycenił wartość szkody, ale musimy mieć świadomość, że będzie trzeba pokryć koszty jego roboty a nie są one przeważnie małe. Odszkodowanie z oc jest również podległe od uzasadnienia, jakie wystosujemy do firmy ubezpieczeniowej. W tym względzie dobrym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z pomocy specjalistów.

W tym momencie na rynku postępuje coraz więcej firm, które zajmują się w imieniu swoich klientów dochodzeniem stosownych odszkodowań. W niniejszym względzie powinniśmy brać po uwagę to, że każda firma po ramach swojego wynagrodzenia zazwyczaj ustala procent jest należny w przypadku uzyskania gwoli klienta odszkodowanie z oc. Wielkości pobieranych prowizji są zróżnicowane odszkodowania i dlatego warto porównać kilkanaście ofert z rynku zanim zdecydujemy się na poszczególną propozycję. Innym przykładem, przy jakim możemy uzyskać właściwe odszkodowanie jest sytuacja używania z usług prawnika. Jeżeli w związku z prowadzoną przez niego sprawę poniesiemy szkodę np. przegramy kwestię, która obiektywnie była jak najbardziej do wygrania zaś ze względu na poważne niedopełnienie obowiązków przez mecenasa poniesiemy szkodę to możemy się starać o naprawienie szkody. Jednak najczęściej takie przykłady trafiają przede sąd natomiast wykazanie winy mecenasa wydaje się być niezwykle skomplikowane. Próbować aczkolwiek zawsze warto gdyż jak to było już powiedziane na wstępie każda szkoda powinna okazać się w sposób właściwy naprawiona.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Nieduże odszkodowanie z OC- mamy na to sprawne rozwiązanie”

Leave a Reply

Gravatar